Antidopingplan för Skoghalls Bangolfklubb

Skoghalls Bangolfklubb är Vaccinerad mot doping via https://www.vaccineraklubben.se/.
Här hittar du vår handlingsplan för vårt antidopingarbete. Vi vill med detta skydda våra idrottares prestationer och tävlan på lika villkor och främja en sund träningskultur.

Uppdaterad: 2023-10-31

Ladda ner antidopingplanen som PDF här »

Förebyggande åtgärder

• Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs och gör en tidsplan för när de ska vara genomförda.
• Vi informerar klubbens ledare/tränare och övriga medlemmar om gällande antidopingplan.
• Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida, i sociala medier och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
• Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss, bland annat genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
• Vi uppmanar ledare/tränare och idrottsutövare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
• Vi uppmanar ledare/tränare och idrottsutövare att göra e-utbildningen Ren vinnare.
• Vi planerar en särskild antidopingvecka varje år där vi lyfter frågan extra mycket.
• Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se.
• Vi sprider kunskap i sociala medier genom att följa Antidoping Sverige och dela deras inlägg.
• Vi informerar våra medlemmar om Antidoping Sveriges tipsfunktion för misstänkt doping.
• Vi prenumererar på Antidoping Sveriges nyhetsbrev och sprider aktuella nyheter till våra medlemmar.

Akuta åtgärder

• Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle inträffa.
• Vid misstanke om en utövare i vår förening skulle ta dopingpreparat så blir första steget att informera styrelsen om detta samt kalla till ett möte med misstänkte, om misstanke kvarstår efter detta möte så kontaktas RF Antidoping ansvarig för vägledning
• Hur vi agerar som förening om en medlem efter ett dopingtest visar sig vara positiv men vill inte stå till svars så blir första steget att informera styrelsen och att man sen stänger av individen under utredningen samt att vi informerar individen om våra åtgärder.
• Om vi får kännedom om ett dopingfall så är det mycket viktigt att man tar direkt kontakt med den personen i fråga. Ordförande i föreningen har detta ansvar
• Mycket viktigt med sekretessen om ett dopingfall uppstår. Det blir först officiellt när idrottsutövaren går ut med det själv.
• Vi har utsett ordförande i föreningen att ta hand om alla frågor som kommer in till massmedia

HUVUDSPONSORER 2023

Skoghalls BGK


Lunserudsvägen 3
663 31 Skoghall
054-51 79 90
info@skoghallsbangolf.se

Öppettider (från 20 april):
Alla dagar 09:00–21:00
Kommande aktiviteter

Lördag 20 april
SÄSONGSPREMIÄR!
Vi har öppet 09.00-21.00 både lördag och söndag